Predrag Nenadić – više knjiga

Predrag Nenadić – više knjiga

Nisam poznavao Draganu Vidojković kada smo počeli saradnju. Trebala mi je lektura romana „Čudo u Sajgonu“ i obratio sam se njoj budući da je lingvista i bivši novinar. Kako sama kaže, greške u mom romanu bile su uglavnom slovne, a odlične sugestije mi je dala na nekoliko mesta gde se u dijalogu pojavljuje dijalekt.

Videvši da podjednako dobro poznaje i književni jezik, odlučio sa da joj poverim i lekturu svojih narednih knjiga. Tako smo nastavili saradnju na mojim stručnim knjigama, „Snagom volje do idealne telesne težine – lečenje gojaznosti” i „Hrana kao lek”. Budući da sam nutricionista i da je od velikog značaja pažljivo raditi stručnu literaturu, bio sam zadovoljan što je ona i u ovim knjigama zadržala visoku profesionalnost i konsultovala me kad god je neki stručni izraz bio u pitanju, kako bi knjiga dobila završni oblik kakav je potreban krajnjem čitaocu.

Dosadašnju saradnju smo krunisali na mom novom romanu „Šnajder – putem časti kroz zlo i nerazum 1919–1970″, knjizi za koju mi je Dragana napisala i prikladan osvrt koji je upotpunio ovu knjigu koju ujedno smatram i svojim životnim delom.

Dr Predrag Nenadić, nutricionista