Lektura i korektura

Lektura teksta podrazumeva pronalaženje i ispravljanje svih gramatičkih i pravopisnih grešaka u nekom tekstu i stilsko uobličavanje teksta koje ponekad može obuhvatiti promenu reda reči u rečenici radi bolje čitljivosti, odnosno manju intervenciju u konstrukciji rečenice radi prirodnijeg izražavanja i logičnog poimanja teksta. Bilo da vam je potrebna lektura knjige, lektura romana, naučnih i seminarskih radova, sve kreće od lekture pojedinačnih stranica koje rezultiraju lekturom vašeg celokupnog dela. Korektura podrazumeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka koje ponekad mogu potpuno promeniti kontekst i iskazati suprotnu misao od željene. Primera radi, čovek za koga porota greškom u presudi izostavi zapetu može nevin izgubiti glavu, ukoliko porota u presudi napiše: „Pomilovati ne, ubiti…“ A presuda je trebalo da glasi: „Pomilovati, ne ubiti“.

Dragana Vidojković, diplomirani filolog opšte lingvistike