Korektura

Korektura podrazumeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka koje ponekad mogu potpuno promeniti kontekst i iskazati suprotnu misao od željene. Primera radi, čovek za koga porota greškom u presudi izostavi zapetu može nevin izgubiti glavu, ukoliko porota u presudi napiše: „Pomilovati ne, ubiti…“ A presuda je trebalo da glasi: „Pomilovati, ne ubiti“.

Kontakt