Lektura

Lektura teksta podrazumeva pronalaženje i ispravljanje svih gramatičkih i pravopisnih grešaka u nekom tekstu i stilsko uobličavanje teksta koje ponekad može obuhvatiti promenu reda reči u rečenici radi bolje čitljivosti, odnosno manju intervenciju u konstrukciji rečenice radi prirodnijeg izražavanja i logičnog poimanja teksta. Bilo da vam je potrebna lektura knjige, lektura romana, naučnih i seminarskih radova, sve kreće od lekture pojedinačnih stranica koje rezultiraju lekturom vašeg celokupnog dela.

O korekturi

Korektura podrazumeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka koje ponekad mogu potpuno promeniti kontekst i iskazati suprotnu misao od željene. Primera radi, čovek za koga porota greškom u presudi izostavi zapetu može nevin izgubiti glavu, ukoliko porota u presudi napiše: „Pomilovati ne, ubiti…“ A presuda je trebalo da glasi: „Pomilovati, ne ubiti“.

Moj način rada

Moj način rada je jasan i vidljiv. Svesna sam da se ni nakon ispravke ne sme izgubiti smisao rečenicâ i teksta u celosti. Stoga moram imati najmanje dva, a po potrebi i tri i više čitanja.

Veoma mi je važna saradnja s autorom ili s nekim koga autor ovlasti.

Nakon prvog čitanja tokom koga bude otklonjena većina gramatičkih i pravopisnih grešaka, tekst dobija crveno-zelenu notu (kao svetla na semaforu: crveno STOP! Promenila bih nešto, a zeleno – tražim prolaz, moj predlog kako tekst treba da glasi).

Ovu verziju vraćam autoru da pogleda, kako bi imao uvida u to gde sam intervenisala na tekstu.

U praksi, to izgleda ovako:

Izvorni tekst:

To je ujedno i KONAČNA VERZIJA.

Tada naš tekst izgleda ovako:

Trebalo je da dođemo večeras, ali Sima nije stigao da obavi zadatke jer se sve vreme igrao s Petrom i Đoletom. Zato stižemo sutra.

Može se desiti da vam preuredim i čitave pasuse i potpuno okrenem red reči u rečenici ili čak i vreme promenim, ali sve to isključivo u dogovoru s Vama. Finalni proizvod mora biti na zadovoljstvo i Vama i meni i struci.

Kontakt